Πράξη Αλληλεγγύης και προάσπισης της υγειονομικής περίθαλψης

Το Σχολείο μας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του δικαιώματος της υγειονομικής περίθαλψης για όλους και της στήριξης του Νοσοκομείου της πόλης μας.

Ο σκοπός μας ενώνει και η δύναμη μας μεγαλώνει!!
Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού - Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006

Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού  (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)


Παρακαλούνται οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2006 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα που σας επισυνάπτουμε, και ιδιαιτέρως στο δεύτερο έγγραφο που αφορά το έντυπο οδηγιών για την κατάθεση του δελτίου απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006:
Οδηγίες Κατάθεσης Απογραφής:

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τάξεων ισχύει από Δευτέρα 27 - 11 - 2023

Αναρτήθηκε το νέο πρόγραμμα του σχολείου το οποίο ισχύει από την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 

Μπορείτε να δείτε το νέο Πρόγραμμα πατώντας εδώ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ .

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Το Πρόγραμμα του Σχολείου θα βρίσκεται μόνιμα στο μενού πλοήγησης του site μας. Μπορείτε να το βρείτε πατώντας οι Μαθητές στο μενού που αναγράφει Μαθητές --> στην συνέχεια σας ανοίγει ένα υπο-μενού και πηγαίνετε εκεί που λέει Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τάξεων

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία:Οι Καθηγητές μπορείτε να το βρείτε πατώντας στο μενού Καθηγητές --> στη συνέχεια σας ανοίγει ένα υπο-μενού και πηγαίνετε εκεί που λέει Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία:


Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τάξεων ισχύει από Δευτέρα 13 - 11 - 2023

 Αναρτήθηκε το νέο πρόγραμμα του σχολείου το οποίο ισχύει από την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 

Μπορείτε να δείτε το νέο Πρόγραμμα πατώντας εδώ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ .

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ : Το Πρόγραμμα του Σχολείου θα βρίσκεται μόνιμα στο μενού πλοήγησης του site μας. Μπορείτε να το βρείτε πατώντας οι Μαθητές στο μενού που αναγράφει Μαθητές --> στην συνέχεια σας ανοίγει ένα υπο-μενού και πηγαίνετε εκεί που λέει Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τάξεων

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία:Οι Καθηγητές μπορείτε να το βρείτε πατώντας στο μενού Καθηγητές --> στη συνέχεια σας ανοίγει ένα υπο-μενού και πηγαίνετε εκεί που λέει Ωρολόγιο Πρόγραμμα Καθηγητών

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία:


ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας 2023-2024

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤON TOMEA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας 2023-2024

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤON TOMEA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Για να υποβάλετε τυχόν ενστάσεις, θα πρέπει να μπείτε στο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/user/login/local με το email και τον κωδικό με τον οποίο πραγματοποιήσατε την αίτησή σας ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2023 και ώρα 11.00.

Η Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων γίνεται από την Πέμπτη 26/10/2022 έως την Δευτέρα 30/10/2023Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2023-24: "Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για θέσεις εποπτών – εκπαιδευτικών"

 


«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για θέσεις εποπτών - εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας - περιόδου 2023-2024»

Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2023-24: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων περιόδου 2023-2024»

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας - περιόδου 2023-2024
Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητευόμενων είναι η ακόλουθη:

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00 μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr), όπου και έχει αναρτηθεί «Οδηγός Υποψηφίων Μαθητευόμενων» για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη (υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση μαθητείας). Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής για την ειδικότητα του πτυχίου του και επιλέγει ένα μόνο από τα ΕΠΑ.Λ. που προσφέρουν την ειδικότητα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει πτυχίο σε περισσότερες από μία ειδικότητες, υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για μία μόνο από τις ειδικότητες που έχει πτυχίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Υποχρέωση υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι με δεσμευμένη θέση Μαθητείας, δηλαδή υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, αλλά επί πλέον έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη για προσφορά θέσης Μαθητείας. Υποψήφιος μαθητευόμενος δύναται να δηλώσει ότι συμμετέχει στη διαδικασία με δεσμευμένη θέση Μαθητείας, μόνον αν ο εργοδότης έχει ήδη καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας τα στοιχεία της επιχείρησης του και τον Α.Μ.Κ.Α. του υποψηφίου. Η διαδικασία καταχώρισης δεσμευμένων θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας είναι διαθέσιμη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Συνοδευτικά έγγραφα – Δικαιολογητικά Αιτήσεων Συμμετοχής:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:
1. Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή ΓΕ.Λ.
2. Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
5. Αποδεικτικό ΑΦΜ*
6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΑΣΥ (ΚΕΔΔΥ), για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
7. Απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης.

* Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει την αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εικόνα ή αρχείο pdf) μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Επισημαίνεται ότι, η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω έγγραφο:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων περιόδου 2023-2024